Om oss, objektiviteten och åsiktsfriheten

Om oss

Bokstävernas makt når läsaren och påverkar dennes uppfattningar om vad det är som står och hur det förhåller sig till verkligheten. Rätten att skriva. Skriva för att påverka och uttrycka sig är något Criminal Journalists Club – står upp för – låt detta stå! Oavsett om det sticker i ögonen på någon av läsarna.

På den här hemsidan finns information, artiklar och texter som på ett eller annat sätt anknyter till varför journalism, nyheter och textuell media bör kritiskt granskas, utvärderas och synliggöras. Tryckfriheten- och åsiktsfriheten är grundfundament för ett öppet demokratiskt samhälle. Utan försvarandet av dessa två principer tenderar demokratierna försvagas, stagnera och korrumperas. Journalister som försvara det skrivna kritiska ordet mot regimförtryck och maktmissbruk stämplas som kriminella brottslingar. En del av artiklarna på den här hemsidan tar upp detta tema om journalister som ses som kriminella aktörer.

Skriv en mening

Det skrivna ordet. Skiljer från det muntliga på det sättet att det kvarstår. Allt som skrivs på nätet, i tidningar och på löpsedlar finns kvar. Vilket innebär att det skrivna ordet får inflytande, makt och påverkan inom en rad olika områden i samhället. Alltfler människor idag kan påverka, interagera och ta del av texter och bilder genom sociala medier, internet och digitala kanaler. En hel del av informationen och artiklarna kommer att spegla samhällsfenomenet och begreppet fejkade nyheter som alltsedan år 2014 blivit en het medial potatis. Fejkade nyheter har alltid funnit under begreppet skvaller, förtal och lögn. När begreppet sedan når Europa över Atlanten och USA blir ”fake news” ett ord på all medias läppar. En del av artiklarna vill utreda och klargöra varför det begreppet fått en sådant genomslag och spridning.