Kriminaljournalistik och brottsplatsundersökningar

En kriminaljournalist måste ofta vara beredd att rycka ut för att rapportera från en brottsplats. De kommer ofta dit samtidigt som polisen som ska göra en undersökning av brottsplatsen och får då möjlighet att följa arbetet med hur polisen säkrar platsen och letar efter spår. För att bättre förstå exakt vad polisen gör kan det vara nyttigt för kriminaljournalisten att känna till lite om hur en brottsplatsundersökning går till. Med rätt kunskap blir det lättare för journalisten att snabbt uppfatta vad polisen gör och kunna rapportera om det till allmänheten på ett korrekt sätt.

En del journalistklubbar ordnar ibland kurser och seminarium tillsammans med polisen i hur en brottsplatsundersökning går till. Då går polisen igenom steg för steg hur de jobbar med att säkra spår efter en gärningsman och journalisterna får möjlighet att ställa frågor till polisen om saker som kan verka oklart.

Att säkra spår på brottsplatsen är otroligt viktigt för att kunna lösa ett brott. Nästan alla brott börjar med en brottsplats och det är ofta en kriminaltekniker som jobbar med att säkra spår på platsen. Vid enklare brott som till exempel inbrott kan brottsplatsundersökningen ofta utföras av de poliser som kommer först till platsen. När det gäller allvarliga brott som mord och det är viktigt att kunna säkra alla spår kommer det en kriminaltekniker med särskild utbildning för det till platsen. De poliser som då kommer först till platsen får till uppgift att spärra av platsen och se till så att inga obehöriga kan ta sig in och förstöra eller bortföra bevis.

På kurserna som polisen håller i kan journalisterna få gå igenom steg för steg hur en brottsplats efter ett mord undersöks för att säkra spår. Journalisterna kan ställa frågor till polisen och också få en bra bild av vilka frågor de kan ställa och förvänta sig svar på direkt på brottsplatsen.