Yrkesetik inom journalistiken och vår granskning av denna

Yrkesetik är något som är framstående inom många yrken, exempelvis som lärare, och handlar i grunden mycket om eget ansvar och egna värderingar. I flera yrken kan man som utövare sättas i en maktposition, och då behöver yrkesetiken finnas i grunden för att ett etiskt förhållandesätt ska upprätthållas. Inom journalistiken är detta något som blir viktigt. Journalistik, även kallat den tredje statsmakten, har i dagens läge stor påverkan på samhället. Säkert mer påverkan än många kan tro, just eftersom den ständigt är där och något som ständigt är närvarande kan ibland göra en hemmablind.

Journalistik handlar om att samla information och sedan förmedla denna vidare utåt till en bredare massa. Att samla information i tidspressade eller hetsiga situationer som journalister ofta gör, kan leda till att det är svårt för alla rapporter att uppehålla en konsekvent yrkesetik. Vinklingar kan ske på många sätt, och bildas lätt omedvetet. I intervjuer, som en stor del av journalistyrket kommer att baseras från, kan man komma att förlita sig för mycket på ett vittnesmål eller att följdfrågor utelämnas där värdefull information egentligen fanns. Att inte ta in och ta åt sig åsikter eller upplevelse från flera håll och flera personlighetsvinklar kommer göra historien eller skeendet ensidigt, vilket alla vet, något aldrig är. Vinklingen kan även skapas från fördomar som journalisten själv har. Fördomar ibland så pass ingrodda att de inte ens framstår för journalisten. Att som ung sätta sig in i en äldres situation, som bosatt på landet förstå stadslivet, som akademiskt utbildad applicera situationer i arbetslivet; listan kan göras lång.

Yrkesetiken inom journalistiken kommer att komma från viljan att förmedla kunskap, och förhoppningsvis att förmedla rätt kunskap. Utan en vilja att själv skapa sin källa eller vara noggrann med autentiska historier eller originalkopior kommer journalistiken inte bli tillförlitlig. Därför blir det upp till alla involverade i den tredje statsmakten, massmedierna, att ständigt granska och ifrågasätta vad som produceras, och inte endast utav vår ledning, utan även all vår närmsta media.