Journalister hotas, fängslas och dödas

Skriver med livet som insats

Idag tyder mycket på att situationen för journalister som tar sig friheten och rättigheten att rapportera om krig, korruption eller samhällskritiskt granska auktoriteter är utsatta för livsfara. Flertalet av journalisterna som försvarar det öppna ordet, skriver med livet som insats. Bokstavligt talat dagligen. Statistiska undersökningar angående vilka länder som pekas ut som farligast för verksamma journalister är Ryssland, Eritrea, Mexiko, Kina, Turkiet, Afghanistan och Syrien. Det finns flera andra länder som utpekats, men dessa sju länder utmärker sig år efter år. Både riktigheten i statistiken och mörkertalet i densamma – blir oerhört problematisk. Vilka länder erkänner öppet att staten hotar, fängslar och dödar landets journalister?

Likheter och skillnader

Flertalet av länderna som fruktar demokratins grundläggande värderingar angående tryckfrihet- och åsiktsfrihet delar samma rädsla för icke censur, öppenhet och samhällskritik. Totalitära system skräms av journalisternas förmåga att sprida, försvara och informera om det fria ordets makt samt hur detta kan påverka medborgarna i samhället. Länderna delar en gemensam bakgrund av korruption, odemokratiska styrningssystem, inre konflikter, krig och terrorism, kriminella nätverk och icke fungerande statliga institutioner.

Hotet mot friheten

Orsakerna till hoten, fängslandet och dödandet av journalister både liknar och skiljer sig mellan länder. I Afghanistan och Syrien är det främsta hotet från rebeller, terrorism och krig som dödar journalisterna. Mexiko slits med knarkkarteller, mutor och korruption av politiker.

Vilket leder till regelrätta mord på journalister. Statistik från år 2016 påvisar att i Mexiko dödas det flest journalister årligen – även fast det inte pågår ett krig i landet. Farligaste landet i världen att befinna sig i just nu är Syrien. Konsekvensen av att journalister inte vågar bege sig till krigsområdena på grund av livsfara blir att västvärlden inte vet vad som sker i dessa länder.

Turkiet har idag flest fängslade journalister i världen och söker samtidigt om EU-medlemskap. I Ryssland dödas, fängslas och misshandlas kontinuerligt. Länder som på ett eller annat sätt angränsar till EU. Demokratin får aldrig tas för given. Den tas med hjälp av det öppna skrivna ordet och folkets röst måste återigen få bli hörd.