KJK – kriminaljournalisternas representant

Att vara journalist har beskrivits som både det värsta och bästa jobbet som finns. Det är ett varierande yrke där hela världen är ens arbetsplats och alla man träffar är ens kollegor – någonting som är få förunnat. Som journalist är man alltid i farten. Många gånger är man länken mellan folket och politikerna, mellan individen och auktoriteten. Det är ett yrke som handlar om att skildra människor och platser för de som inte har möjlighet att uppleva det själva. Samtidigt är det både tungt och tidskrävande, och att arbeta som kriminaljournalist är inget undantag.

Kriminaljournalistik innebär bevakning av brott och kriminalitet i dagens samhälle. Det är dessutom en av journalistikens äldsta grenar. På dagsschemat ingår både intervjuer och möten med polis och åklagare, rättegångsbesök och timmar i domstolar. Det är ett yrke som kräver noggrannhet och öppenhet, en vilja att lära sig mer och en önskan att berätta sanningen. Precis som alla andra journalister spenderar man mycket tid med att hitta källor och fakta, eftersom neutralitet och opartiskhet värdesätts. En stor del av arbetet går ut på att genom sin rapportering bidra till ökad trygghet samt vaksamhet i samhället, men också att vidga sina egna vyer samt värna om god etik och moral inom journalistyrket. Kriminaljournalisternas klubb kämpar för just detta.

KJK bildades år 1999. Det är en klubb som främjar kriminaljournalistik och de reportrar som valt att rapportera om just brott och kriminalitet. Klubben värnar om journalisters yrkesetik och tar de yrkesetiska reglerna på största allvar. Deras mål är att stödja och gagna kriminaljournalister i deras yrke samt höja yrkets status. Detta görs bland annat genom att anordna föreläsningar, genom att diskutera och utbilda, och genom att försöka minska fördomar bland verksamma journalister. Som journalist är man representant både för de människors vars historia man tar på sig att berätta, samt för den gren man valt att rapportera om, och KJK är en klubb som mer än gärna representerar Sveriges kriminaljournalister.