Journalister tar risker

Rapporterande journalister – stundtals livsfarligt

Journalister som gräver ner sig i obekväma sanningar och söker information om händelser, nyheter eller känslig information i krigs- eller diktatoriska stater kan utsättas för hot, våld eller på annat sätt straffas och råka illa ut i samband med sitt journalistiska arbete. Svenska journalister som fängslats utomlands på grund av journalistiska uppdrag och nyhetsrapporteringar har skett vid ett antal tillfällen. Faktum är att en del svenska journalister drastiskt skjutits ihjäl under pågående journalistiskt uppdrag.

Yrkesetik inom journalistiken och vår granskning av denna

Yrkesetik är något som är framstående inom många yrken, exempelvis som lärare, och handlar i grunden mycket om eget ansvar och egna värderingar. I flera yrken kan man som utövare sättas i en maktposition, och då behöver yrkesetiken finnas i grunden för att ett etiskt förhållandesätt ska upprätthållas. Inom journalistiken är detta något som blir viktigt. Journalistik, även kallat den tredje statsmakten, har i dagens läge stor påverkan på samhället. Säkert mer påverkan än många kan tro, just eftersom den ständigt är där och något som ständigt är närvarande kan ibland göra en hemmablind.