Yrkesetik inom journalistiken och vår granskning av denna

Yrkesetik är något som är framstående inom många yrken, exempelvis som lärare, och handlar i grunden mycket om eget ansvar och egna värderingar. I flera yrken kan man som utövare sättas i en maktposition, och då behöver yrkesetiken finnas i grunden för att ett etiskt förhållandesätt ska upprätthållas. Inom journalistiken är detta något som blir viktigt. Journalistik, även kallat den tredje statsmakten, har i dagens läge stor påverkan på samhället. Säkert mer påverkan än många kan tro, just eftersom den ständigt är där och något som ständigt är närvarande kan ibland göra en hemmablind.

Journalister hotas, fängslas och dödas

Skriver med livet som insats

Idag tyder mycket på att situationen för journalister som tar sig friheten och rättigheten att rapportera om krig, korruption eller samhällskritiskt granska auktoriteter är utsatta för livsfara. Flertalet av journalisterna som försvarar det öppna ordet, skriver med livet som insats. Bokstavligt talat dagligen. Statistiska undersökningar angående vilka länder som pekas ut som farligast för verksamma journalister är Ryssland, Eritrea, Mexiko, Kina, Turkiet, Afghanistan och Syrien. Det finns flera andra länder som utpekats, men dessa sju länder utmärker sig år efter år. Både riktigheten i statistiken och mörkertalet i densamma – blir oerhört problematisk. Vilka länder erkänner öppet att staten hotar, fängslar och dödar landets journalister?