Kriminaljournalistik och brottsplatsundersökningar

En kriminaljournalist måste ofta vara beredd att rycka ut för att rapportera från en brottsplats. De kommer ofta dit samtidigt som polisen som ska göra en undersökning av brottsplatsen och får då möjlighet att följa arbetet med hur polisen säkrar platsen och letar efter spår. För att bättre förstå exakt vad polisen gör kan det vara nyttigt för kriminaljournalisten att känna till lite om hur en brottsplatsundersökning går till. Med rätt kunskap blir det lättare för journalisten att snabbt uppfatta vad polisen gör och kunna rapportera om det till allmänheten på ett korrekt sätt.

Journalistiken, Yrkesetiken och Ägandeformer

Journalistiken

Samlingsbegreppet för vad journalister sysslar med, är kort och gott journalistik. Ytterst handlar journalistik om att samla in, göra ett urval och presentera material i massmediala kanaler, tv, radio, internet, tidningar och tidskrifter. Till skillnad mot skönlitteraturen skall journalistiken inte syssla med fabriceringar, fiktioner eller påhittat material. I grunden skall allt som skrivs inom ramen för journalistiken återspegla verkligheten på ett ej förvanskat, förskönat eller förfulat sätt.