Category Archives: Krim

Journalister hotas, fängslas och dödas

Skriver med livet som insats

Idag tyder mycket på att situationen för journalister som tar sig friheten och rättigheten att rapportera om krig, korruption eller samhällskritiskt granska auktoriteter är utsatta för livsfara. Flertalet av journalisterna som försvarar det öppna ordet, skriver med livet som insats. Bokstavligt talat dagligen. Statistiska undersökningar angående vilka länder som pekas ut som farligast för verksamma journalister är Ryssland, Eritrea, Mexiko, Kina, Turkiet, Afghanistan och Syrien. Det finns flera andra länder som utpekats, men dessa sju länder utmärker sig år efter år. Både riktigheten i statistiken och mörkertalet i densamma – blir oerhört problematisk. Vilka länder erkänner öppet att staten hotar, fängslar och dödar landets journalister?

Kriminaljournalistik och brottsplatsundersökningar

En kriminaljournalist måste ofta vara beredd att rycka ut för att rapportera från en brottsplats. De kommer ofta dit samtidigt som polisen som ska göra en undersökning av brottsplatsen och får då möjlighet att följa arbetet med hur polisen säkrar platsen och letar efter spår. För att bättre förstå exakt vad polisen gör kan det vara nyttigt för kriminaljournalisten att känna till lite om hur en brottsplatsundersökning går till. Med rätt kunskap blir det lättare för journalisten att snabbt uppfatta vad polisen gör och kunna rapportera om det till allmänheten på ett korrekt sätt.