Category Archives: Krim

Journalistiken, Yrkesetiken och Ägandeformer

Journalistiken

Samlingsbegreppet för vad journalister sysslar med, är kort och gott journalistik. Ytterst handlar journalistik om att samla in, göra ett urval och presentera material i massmediala kanaler, tv, radio, internet, tidningar och tidskrifter. Till skillnad mot skönlitteraturen skall journalistiken inte syssla med fabriceringar, fiktioner eller påhittat material. I grunden skall allt som skrivs inom ramen för journalistiken återspegla verkligheten på ett ej förvanskat, förskönat eller förfulat sätt.

Jobba som kriminalreporter

Att jobba som journalist är för många ett drömyrke. Journalister rapporterar om aktuella och samhällsnyttiga händelser och ser till att allmänheten hålls uppdaterad om allt som händer i vår omvärld. Som journalist finns det många olika sätt att arbeta. En del journalister jobbar på tidningar där de skriver artiklar om olika ämnen. Tidningarna kan ha olika inriktning. En del jobbar bara med nyheter och en del jobbar kanske med något speciellt ämne, till exempel mode, sport eller motor.